Atletické závody rodinných týmů

16. 9. 2021

Ve středu 22. 9. 2021 na sportovišti ZŠ a MŠ U Lesa v Karviné – Ráji od 16:00 pořádáme ve spolupráci s TJ Jäkl a Českým atletickým svazem velké Atletické závody rodinných týmů! Budeme soutěžit ve čtyřech disciplínách – slalom, štafeta, hod a skok z místa. A kdo se může zúčastnit? Kdokoli, kdo se nebojí pohybu 🙂

Jako tým bereme dítě + dospělák. Soutěžit můžou pouze děti narozené v letech 2011 až 2018, rozdělené do věkových kategorií 2011, 2012/2013, 2014/2015, 2016/2018. Dospěláci nemají žádné věkové omezení, snad jen to, že rodinný tým soutěží po celou dobu v takovém složení, jak se zaregistroval. Nejde tedy v průběhu soutěží měnit složení týmu… Registrace týmů bude probíhat on-line od 16. 9. 2021. Nezaregistrované týmy nemohou závodit! Registrační formulář zde.

Součástí závodů bude doprovodný program a zúčastnit se může opravdu každý!

Pořadatel

Český atletický svaz, Atletický klub Benjamínci Karviná (Family for kids, z.s.) a TJ Jäkl Karviná

Místo a termín konání

Sportovní areál ZŠ a MŠ U lesa, Karviná – Ráj, 22. 9. 2021 – 16:00-19:00

Registrace týmů

Prostřednictvím registračního online formuláře, nejpozději do 22. 9. 2021 do 12:00 hodin.

Kontakt na pořadatele v místě

Pavel Reis – 776 661 908, Ivana Reisová – 604 521 160 (pouze volání, ne SMS!)

Disciplíny

Slalom, štafeta, skok z místa a hod pěnovým oštěpem 

U ročníků 2016-2017 bude hod míčkem místo pěnovým oštěpem.

Disciplíny vložené – nepovinné

Překážkové dráhy atd.

Prezentace

Začíná v 15:00. Rodinný tým prezentuje na místě dospělý závodník. Prezentace na místě musí být provedena vždy nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie!!! Tým obdrží soutěžní kartičku. Registrace probíhá pouze online, na prezentaci v den závodu se už nepůjde přihlásit!

Registrační forulář zde…

Startovné

Není! Podmínkou startu na závodech je kompletní rodinný tým, vyplněný online registrační formulář a početný zástup týmových fanoušků!

Časový pořad

15:00 – 16:30 – Prezentace 
16:00 – Oficiální zahájení závodů 
16:30 – Zahájení soutěžních disciplín 
16:30 -17:00 – Hod (2011), Štafeta (2012/2013), Skok (2014/2015), Slalom (2016/2018) 
17:00 -17:30 – Hod (2016/2018), Štafeta (2011), Skok (2012/2013, Slalom (2014/2015) 
17:30 -18:00 – Hod (2014/2015), Štafeta (2016/2018), Skok (2011), Slalom (2012/2013) 
18:00 -18:30 – Hod (2012/2013), Štafeta (2014/2015), Skok (2016/2018), Slalom (2011) 
Pozor! Změna časového programu vyhrazena, dle počtu startujících…

Občerstvení pro účastníky

Zajišťuje pořadatel.

Měření

Zajišťuje pořadatel.

Pravidla

Závodí všichni účastníci – dospělí i děti. 
Hod raketkou/míčkem – Každý účastník má 2 pokusy po sobě, započítá se ten nejdelší. 
Skok z místa – Každý účastník má 2 pokusy po sobě, započítá se ten nejdelší. 
Slalom – Každý tým má 2 pokusy, počítá se lepší čas. 
Štafeta – Každý tým má 2 pokusy, počítá se lepší čas. 
Tretry jsou zakázány!

Vyhlašování

Vyhlašováni jsou první tři v každé věkové kategorii dítěte dle dosažených výsledků všech soutěžních disciplín. Každý tým bude odměněn za účast.