Muzikantík

Hudebně vzdělávací program MUZIKANTÍK je určen dětem předškolního věku za doprovodu rodičů a dětem z mateřských škol.
Na lekcích se děti učí vnímat i tvořit hudbu, hrát si s tóny, poznávat jejich výšku a hloubku, více samostatně zpívat a pomalu společně vytvářet malý „orchestr“.
Cílem této aktivity je rozvíjet u dětí lásku k hudbě a těšit se z aktivního zapojení do její tvorby.

Zpívání a muzicírování rodičů s dětmi 4-6 let

Na jednotlivých lekcích děti prožívají a vyjadřují hudbu pohybem, tancem, zpěvem, hrou na tělo i na hudebně rytmické nástroje. S pomocí rodiče se učí zapojit do malého „orchestru“, který má svůj řád, a kde má každý z účastníků (rodič i dítě) svou roli. Rodiče tak mohou prožít jednu hodinku týdně se svým dítětem v radostné a tvůrčí hudební atmosféře.

Muzikantík pro mateřské školky

Skupinové lekce pro jednotlivé třídy mateřských škol jsou připravovány na aktuální témata svátků či ročních období. Děti společně s paní učitelkou prožijí hudební hodinku plnou zpěvu, pohybu, rytmů a emocí spojených s daným tématem.

Hudebně vzdělávací projekt MUZIKANTÍK je originální forma hudební, rozumové, jazykové, výtvarné a sociální výchovy s autorskými i lidovými písničkami a pracovními sešity Ivany Reisové, které vytvořila speciálně pro malé děti.

Co dětem hudební programy přináší?

Zpívání a muzicírování velice kladně působí na rozvoj kognitivních funkcí jako je vnímání, myšlení, pozornost a paměť. Díky prožitkovému vedení lekce napomáhají dětem vnímat emoce. Skupinové lekce zajišťují dětem stálý kolektiv vrstevníků, kde se naučí spolupracovat a respektovat se navzájem.

Přihlášku i s ceníkem najdete ZDE

Informace pro Mateřské školy po osobní domluvě přes telefon nebo email.