Notička

Hudebně pohybový program šitý na míru pro kojence a batolátka

Jednotlivé lekce jsou plné zdravého pohybu, rytmů, zpívání, dynamiky a smyslového poznávání světa kolem nás – to vše za aktivní spolupráce s rodičem. Díky radostné a pohodové atmosféře se děti přirozeně rozvíjí a pěstují si lásku k hudbě již od raného věku.
Pro jednotlivé věkové kategorie je připravený originální program šitý na míru fyzické i psychické zralosti dětí v daném vývojovém období.

.

Notičkové cvičení s miminky 3-6 měsíců

Lekce jsou plné pohybu a instrukcí ke zdravému vývoji miminka, doprovázené básničkami, písničkami i vážnou hudbou.

Maminky se zde naučí jak správně s miminkem pracovat, jak jej motivovat, a na co si dát v jednotlivých vývojových etapách pozor.

Cvičení a muzicírování pro děti 6-12 měsíců

Navazuje na “Notičkové cvičení s miminky”. Lekce se nesou se ve stejném duchu. Děti se v tomto období začínají posazovat, proto v je zde hojně využíváno houpání a balancování ke zpevnění trupu v různých polohách a při využití balančních pomůcek.

Cvičení a muzicírování pro děti 12-18 měsíců

V lekcích Notičky pro chodící děti začínáme zapojovat chůzi, “mini-tanečky” a první práci s lepidlem. Děti si už v tomto období hudební hrátky dokáží krásně užívat.

Muzicírování pro děti 1,5-3 roky

Proměna osobnosti, temperamentu a osamostatňování se – to jsou hlavní rysy další vývojové fáze u dětí. Lekce Notičky pro tuto věkovou kategorii jsou více energické, plné příběhů, přirovnání i námětových hudebních her.

.
Hudebně pohybový projekt NOTIČKA je originální forma hudební, rozumové, jazykové, výtvarné a sociální výchovy s autorskými i lidovými písničkami a pracovními sešity Ivany Reisové, které vytvořila speciálně pro nejmenší děti.

Co dětem hudební programy přináší?

Zpívání a muzicírování velice kladně působí na rozvoj kognitivních funkcí jako je vnímání, myšlení, pozornost a paměť. Díky prožitkovému vedení lekce napomáhají dětem vnímat emoce. Skupinové lekce zajišťují dětem stálý kolektiv vrstevníků, kde se naučí spolupracovat a respektovat se navzájem.